Projectes‎ > ‎

Programació i Robòtica


https://sites.google.com/a/iesterrassa.cat/fem-robotica-a-l-ins-terrassa/