Projectes‎ > ‎

Associació Esportiva Escolar

Visita el nostre blogL'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR “INSTITUT DE TERRASSA”, constituïda en data 26 de setembre de 2006, és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, sense ànim de lucre, formada per sis alumnes o ex alumnes, quatre membres de l'Associació de mares i pares de l’Institut de Terrassa i per quatre membres del claustre de professors del centre.


Els objectius bàsics de l'associació són el foment, l'organització, la coordinació i la pràctica de l'activitat física i esportiva en el centre docent Institut de Terrassa, fora de l'horari lectiu, tot potenciant la dimensió educativa de l'esport.

L'Associació Esportiva Escolar Institut de Terrassa forma part del Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE) que impulsa el Departament d'Ensenyament i la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu potenciar les activitats esportives tant en horari escolar com extraescolar.

Les activitats que actualment estem desenvolupant són:
  • BÀSQUET
  • FUTBOL SALA
  • VOLEIBOL
  • TENNIS DE TAULA
  • ESCACS
  • HIP HOP

Els monitors/es d'aquests equips són alumnes del centre majors de 16 anys, que tenen la titulació adequada o que estan realitzant actualment el curs de primer nivell del curs d'iniciació en joc i esport escolar.

També organitzem activitats a les hores d'esbarjo, com per exemple lligues de d'esports o de tennis taula i escacs.

L'AEE Institut de Terrassa representa una eina molt important per difondre i canalitzar l'activitat física i l'esport dels nois i noies, i ens ha permès consolidar les activitats extraescolars en el nostre centre.Francesc Rico

Coordinador PCEE