L'edifici


És un edifici amb una estructura més vertical que horitzontal.
Malgrat és un edifici construït al voltant dels anys seixanta, s'ha fet una remodelació important entre els anys 2000 i 2007. En aquesta remodelació s'han realitzat millores molt importants com són:
  • Noves instal·lacions d'electricitat i de calefacció
  • Creació d'un pati elevat
  • Nous laboratoris de química
  • Nous tallers de tecnologia, aula de visual i plàstica
Per tant, podem dir que és un centre amb instal·lacions adequades i en bon estat.

També és important destacar que disposa d'una Sala d'Actes amb capacitat d'unes dues-centes cinquanta persones. Actualment és l'únic centre públic que disposa d'un espai com aquest.

La distribució de l'alumnat a l'Institut no és arbitrària. En ser un edifici en forma de H, ens permet fer una distribució en funció dels estudis que es cursen.

En les següents figures podem observar com es distribueixen les diferents ofertes educatives: l’Ensenyament Secundari Obligatori, el Batxillerat i els Cicles Formatius, per les tres plantes de l'edifici: